LATGA Repertuaras

Šiais laikais muzika skamba ne tik per radiją, televiziją ar koncertų salėse, bet ir kavinėse, baruose, restoranuose, prekybos centruose ir kitose viešose vietose.
Nesvarbu, ar jūs esate grožio salono savininkas, besinaudojantis radiju, ar baro, kuriame muzika grojama gyvai, savininkas. Jūsų verslui muzika sukuria pridėtinę vertę, tad jūs automatiškai tampate muzikos naudotoju ir turite žinoti, kad muzikos kūrėjui pagal įstatymus turi būti atlyginama už kiekvieną jo kūrinio panaudojimą. Kitaip tariant, muzikos autorius turi teisę gauti atlygį tiek iš radijo stoties, tiek ir iš grožio salono, kuriame ši radijo stotis groja.
Net ir tuo atveju, kai grojaraščių sudarymą patikite legaliam šaltiniui, kurio muzikos kūrinius naudojate savo veikloje (mėgstama radijo stotis, „Spotify“, „Deezer“, „YouTube“ ar bet kuris kitas mokamas ar nemokamas šaltinis), jums vis vien reikalinga muzikos kūrinių naudojimo licencija, suteikianti jums teisę naudotis LATGA atstovaujamu repertuaru, ir užtikrinanti, kad autoriams bus atlyginta už jų kūrinių naudojimą komercinėje veikloje.
Puikiai žinote, kad norint pritraukti kuo daugiau lankytojų / klausytojų, sudarinėjant grojaraščius būtina atsižvelgti į auditorijos, kurią norite pritraukti, muzikinį skonį. Negana to, muzikinius grojaraščius reikia nuolatos papildyti ir atnaujinti.

Mes, Asociacija LATGA, galime pasiūlyti tiesiog milžinišką repertuarą, kurio neriboja žanrų, stilių, formos, geografiniai ir kitokie rėmai, nes atstovaujame beveik trims tūkstančiams Lietuvos muzikos kūrėjų ir daugiau nei 4 milijonams muzikos autorių visame pasaulyje. Kitaip tariant, mes esame tarpininkas tarp muzikos kūrėjų ir naudotojų. Jeigu nebūtų mūsų organizacijos, įmonės, norėdamos gauti leidimą naudoti muziką, turėtų tiesiogiai susisiekti su tūkstančiais dainų autorių, kompozitorių ir muzikos leidėjų. Autoriams ir leidėjams siūlydami kolektyvinio teisių administravimo, o naudotojams – muzikos kūrinių licencijavimo paslaugą, mes šį procesą padarome paprastą ir suprantamą abiem šalims.
Mes licencijuojame įvairiausių dydžių ir tipo įmones, naudojančias pačią įvairiausią muziką. Mūsų licencijos reikia norint muzikos kūrinius viešai skelbti internete ir atgaminti fizinėse laikmenose (CD, LP formatu), transliuojant radijo stočių ir televizijų eteryje, retransliuojant kabeliniais ir kitais tinklais, viešai naudojant prekybos ir paslaugų vietose, viešai atliekant koncertuose bei festivaliuose ir kitaip naudojant. Be licencijos jūs taip pat negalite savo lankytojams įstaigoje esančiuose ekranuose rodyti renginių, kuriuose naudojami muzikos kūriniai (pavyzdžiui, tarptautinio dainų konkurso „Eurovizija“ ar krepšinio rungtynių).
Mes nelicencijuojame muzikos kūrinių panaudojimo reklamoje bei kituose kūriniuose. Jeigu ketinate muzikos kūrinius naudoti prekių bei paslaugų reklamose (tiek audio, tiek video) ar kituose kūriniuose (pavyzdžiui, filme), turite gauti tiesioginį autoriaus leidimą. Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo ketvirtame skirsnyje numatyti atvejai, kai kūrinius leidžiama naudoti be autoriaus leidimo (asmeniniais, mokymo, informacijos tikslais). Vis dėlto labai prašome gerbti autorių teises ir naudotis tik legaliais šaltiniais.